Medewerkers in balans en in hun kracht?

Herken je dat medewerkers:

  • vaak niet lekker in hun vel zitten,
  • niet op de juiste manier uitgedaagd worden,
  • gejaagd zijn,
  • een lusteloze uitstraling hebben,
  • een geïrriteerde houding hebben,
  • of juist vaak klagen over fysieke problemen.

Dit kunnen allemaal signalen zijn dat medewerkers te veel aan hun hoofd hebben, zowel privé als op het werk.

  

Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. 

 

De trainingen van UJHIJL kunnen ingezet worden om uitval te voorkomen en uitgevallen medewerkers met stressklachten hierin te helpen om weer sterker terug te keren.

Trainen in een groep

De trainingen van het platform UJHIJL zijn uitermate geschikt om aan een groep medewerkers aan te bieden, bovendien zal het geleerde de onderlinge groepsdynamiek en –band versterken. De training voor bedrijven is een zogenaamde ‘blended training’ hetgeen

betekent dat de trainingsvorm bestaat uit zowel fysieke bijeenkomsten, als ook online bijeenkomsten in de virtual classroom met daarbij de digitale ondersteuning van het digitale platform. Bovendien krijgt iedere deelnemer vooraf een individuele intake om de behoefte te bepalen. Deze diversiteit aan contactmomenten verhoogt niet alleen de intensiteit van de training, maar zorgt er ook voor dat ‘het leren’ centraal staat. Iedere medewerker doorloopt het programma zelfstandig en kan thuis herhalen naar behoefte waardoor de stof echt gaat beklijven. Na iedere module vindt er een groepstraining plaats in de online classroom waarin ervaringen worden besproken en er een verdieping en interactie plaatsvindt op de aangeboden stof. Twee fysieke bijeenkomsten zorgen voor de verankering van het geleerde tot een ‘nieuwe’ gewoonte.