opzet van de trainingen

In beide trainingen: de basistraining 'Aanpak van stress' en de training 'Grip op je gedrag' leer je op een praktische manier anders met je gedachten en gevoelens om te gaan. De structuur is altijd zeer overzichtelijk en vanuit een moderne digitale leeromgeving kun je stap voor stap werken aan het hervinden van een balans, die daarmee ook duurzaam is.

  

Tijd

Om het programma te doorlopen ben je als cursist minimaal 8 tot 12 weken onderweg, maar doorgaans is er iets meer tijd nodig om het gehele programma eigen te kunnen maken en daarmee de duurzaamheid te kunnen waarborgen. Om het programma te doorlopen maak je gebruik van een eigen persoonlijk account op het digitale leerplatform. Na inlog met je persoonlijke gegevens, krijg je gefaseerd toegang tot alle modules, bestaande uit: theorie, vragenlijsten, video’s en lichamelijke oefeningen op mp3 formaat. Alle onderdelen van het programma zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, om jou als cursist zo goed mogelijk te laten begrijpen, ervaren en voelen wat er gebeurt. Door de digitale leeromgeving heb je de vrijheid om het programma in eigen tempo te doorlopen.

 

Structuur

Een online training bestaat uit zes modules waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan denken en voelen; deze aspecten komen in beide trainingen aan bod. Naast inleidende theorie, bestaat elke module steeds uit een observatie-opdracht en twee lichamelijke opdrachten. Deze onderdelen zijn nauw op elkaar afgestemd en worden steeds iets lastiger om uit te voeren.

De observatie-opdrachten hebben tot doel het inzicht in jezelf en je reactiepatronen te vergroten. Je maakt kennis met automatische (vaak negatieve) gedachten die ontstaan bij dagelijkse situaties. Deze gedachten ontlokken weer emoties. Je leert mbv dagelijkse observaties om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen, gedachten en gevoelens.

Maar je leert met behulp van oefeningen ook om weer afstand te nemen en als het ware ‘uit’ een situatie of een gevoel te stappen. Dit geeft je al gauw weer een gevoel van autonomie. Door de lichamelijke oefeningen verkrijg je allereerst een basisrust en leer je deze blijvend bij jezelf te versterken. Ook leer je stap voor stap om stil te staan bij je lichaam als spanningsbron, deze spanning beter gewaar te worden, deze te erkennen en weer los te laten. De lichamelijke oefeningen zijn direct vanaf de site te beluisteren of te downloaden om op te slaan op je eigen telefoon.

 

Leren op diverse niveaus

De structuur van het programma maakt dat ‘het leren’ op diverse niveaus wordt aangesproken waardoor je het programma ook echt gaat beleven. Er wordt natuurlijk een beroep gedaan op ‘het begrijpen’ van de materie middels de aangeboden theorie. Daarnaast speelt ook het ‘reflecteren en ervaren’ een grote rol door het dagelijks uitvoeren van opdrachten en het beantwoorden van vragen over jezelf. Tenslotte is het ‘lichamelijk voelen’

een belangrijk onderdeel van de training, hetgeen wordt aangesproken door de inzet van steeds weer andere lichamelijke oefeningen. Zowel de oefeningen, als ook de opdrachten en de theorie gaan gaandeweg de training steeds meer in elkaar grijpen, zodat het programma niet alleen cognitief begrepen wordt, maar ook emotioneel gedragen en doorleefd wordt. 

 

Quickscan

De keuze welke training geschikt is, kan de coach samen met de cursist bepalen. Maar om in te schatten welke begeleiding iemand nodig heeft, kan de quickscan ingezet worden. De quickscan geeft geen letterlijk advies, maar door beantwoording van de vragen, kan de deelnemer zelf of in samenspraak met de HR adviseur, een juiste inschatting maken welke

begeleidingsvorm (individueel of in een groep) het meest passend is.

Deze scan is direct op te vragen bij een van de aangesloten coaches of kan verkregen worden door een email te sturen aan de website van Uit je hoofd, in je lijf.

 

Hoe te volgen?

De trainingen van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ zijn praktisch en gestructureerd van aard en zodanig ontwikkeld zodat je ze ook zelfstandig kunt volgen vanuit je luie stoel. Afhankelijk van de problematiek die je ervaart en je persoonlijke voorkeur, kun je kiezen uit diverse begeleidingsvormen.

 

1. Individuele coaching

Kies je voor individuele coaching dan word je -gedurende 12 tot 16 weken- persoonlijk begeleid. Persoonlijke coaching geeft sneller het inzicht hoe alle stressvolle zaken en dagelijkse hindernissen, op een andere wijze kunnen worden aangepakt. Kortom, de persoonlijke situatie en de belemmeringen worden tijdens de individuele begeleiding,

rechtstreeks gekoppeld aan de inhoud en oefeningen van het programma. Deze individuele gesprekken kunnen op mijn locatie, bij de werkgever of online (via Skype of online classroom) plaatsvinden. 

 

2. Online begeleiding in een groep

Kies je voor online begeleiding in een groep, dan wordt je met ondersteuning van een online trainer begeleid in het volgen van de training. Deze online training vindt plaats met een kleine groep mede-cursisten, die allemaal tegelijkertijd via een speciaal ontwikkelde online classroom samen komen op een afgesproken tijdstip.

 

3. De digitale training zonder coach

De trainingen van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf' zijn ook geschikt om met behulp van het internet, geheel zelfstandig te doorlopen.  Bij deze trainingsvorm krijg je het volledige programma via instructiefilmpjes en oefeningen aangeboden op internet. Om deze variant goed en succesvol te doorlopen, wordt er een groot beroep gedaan op je zelfwerkzaamheid en discipline.

 

Voor meer informatie over de programma's van UJHIJL zie ook de website van UJHIJL